ANNONCE

Der er forskellige muligheder for alkoholbehandling og hjælp til alkoholafvænning. Først og fremmest er det vigtigt at misbrugeren har indset og erkendt problemet. Dernæst vil fagfolk være med til at vurdere hvilket tilbud der kunne være egnet til den enkelte person. En alkoholafvænning vil altid være individuel og med et skræddersyet forløb der imødekommer alkoholikerens egne ønsker og behov. Det er muligt med en indlæggelse på et behandlingscenter med intens terapi eller et ambulant forløb, der mest af alt foregår i hjemmet under vante omgivelser og familiens nærvær.

Kontakt et behandlingscenter hvis du oplever et problem med alkohol

Der findes flere behandlingscentre med afdelinger rundt omkring i hele landet. Når du har erkendt at du har et problem med alkohol eller er pårørende til en alkoholiker, bør du kontakte professionel hjælp. Mange gange er problemet mere komplekst end som så. Der kan være mange årsager til udviklingen af alkoholisme og derfor vil en behandling og den rette hjælp også være individuel. Et behandlingscenter for misbrug er uddannet og har stor erfaring indenfor alle former for terapi til alkoholikere. De har kyndigt personale der står klar til at rådgive både alkoholikere og pårørende til personer med et alkoholproblem. Både i forhold til det mentale og psykologiske aspekt der spiller ind, men i høj grad også de fysiske påvirkninger et alkoholproblem forårsager. Med den rette hjælp er det muligt at komme igennem sygdommen og få redskaber til at kunne opretholde en hverdag der ikke er styret af alkohol.

Et ambulant forløb til alkoholafvænning kan være det rette for dig

Jo tidligere et alkoholproblem erkendes, jo nemmere vil det oftest være at hjælpe den påvirkede person. Mange henvendelser til misbrugscentrene er fra personer der stadig er i arbejde og har erkendt et alkoholproblem inden det er blevet fatalt påvirkeligt på hverdagslivet. Det er muligt at komme i alkoholafvænning ved et ambulant forløb, hvor alkoholikeren fortsat kan opretholde hverdagslivet med eventuelt arbejde og støtte og nærvær fra familien. Der vil i et ambulant forløb være stort fokus på misbrugerens ønsker om en så normal hverdag som muligt, ligesom der vil være et stort fokus på hjælp til de pårørende. En alkoholafvænning kræver tilpasning og individuelle former for terapimuligheder. Med et ambulant forløb vil der både være tale om individuelle terapiformer ligesom det er muligt at blive en del af gruppeterapi. Der vil ydes hjælp og støtte i hverdagen, ud fra en vurdering af problemet og ønsker fra alkoholikeren.