Dette indhold er sponsoreret

Arbejdsmiljøkoordinatoren har til opgave at varetage og koordinere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal sikre, at virksomheden overholder de gældende love og regler på området. Derudover skal arbejdsmiljøkoordinatoren være med til at udarbejde og vedligeholde virksomhedens arbejdsmiljøpolitik. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal desuden sørge for, at der bliver foretaget løbende arbejdspladsvurderinger, og at der bliver udarbejet handlingsplaner for eventuelle problemer. Endelig skal arbejdsmiljøkoordinatoren være tovholder på virksomhedens APV-arbejde.

Hvilken uddannelse skal man have for at blive arbejdsmiljøkoordinator?

For at blive arbejdsmiljøkoordinator skal man have gennemført en lovpligtig arbejdsmiljøkoordinator uddannelse, men derudover er der ikke nogen krav til, hvilken uddannelsesbaggrund man skal have. Det kan være alt fra arkitekter og ingeniører til entreprisearbejdere, der kan gennemføre en lovpligtig arbejdsmiljøkoordinator uddannelse. Med uddannelsen får man en række værktøjer og metoder, som man kan benytte sig af, når man skal varetage sine opgaver som arbejdsmiljøkoordinator, så man ikke står på bar bund med at skulle sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. For at kunne være arbejdsmiljøkoordinator på sin arbejdsplads, skal man dog have gennemført uddannelsen inden, man starter i jobbet.

Hvilke opgaver har en arbejdsmiljøkoordinator?

En arbejdsmiljøkoordinator har til opgave at sikre et godt arbejdsmiljø på en arbejdsplads. Dette gøres ved at koordinatoren sætter sig ind i de forskellige problemstillinger, der kan være på en arbejdsplads, og derefter finder de bedste løsninger på disse. En af de vigtigste opgaver for en arbejdsmiljøkoordinator er, at kommunikere med de ansatte om, hvordan man kan forbedre sit eget og andres arbejdsmiljø. Dette kan være alt lige fra at sikre ordentlige pauser under dagens arbejde, til at finde ud af, om der er muligheder for skærmbriller o.lign. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal også sikre, at der bliver fulgt op på de tiltag, der bliver sat i gang, og at disse tiltag faktisk virker efter hensigten.

Arbejdsmiljøkoordinatorens værktøjer

Arbejdsmiljøkoordinatoren har et bredt værktøjsarsenal, der dækker over både teoretiske og praktiske aspekter af arbejdsmiljøarbejdet, som er opnået gennem en lovpligtig arbejdsmiljøkoordinator uddannelse. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal sikre, at der er styr på det fysiske arbejdsmiljø, men også på de psykiske aspekter af arbejdet. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal sikre, at medarbejderne har de rette værktøjer til at kunne udføre deres arbejde på en sikker og effektiv måde. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal desuden sikre, at medarbejderne er bevidste om deres eget ansvar for at passe på sig selv og hinanden i det daglige arbejde.

Arbejdsmiljøkoordinatoren har en vigtig rolle i forhold til at sikre, at forholdene og sikkerheden er lovmæssigt korrekte. Derfor er det også vigtigt, at koordinatoren gennemfører en lovpligtig arbejdsmiljøkoordinator uddannelse, så han er godt rustet til at varetage opgaverne.